Gegevens Wawollie Utrecht

Gegevens Wawollie Utrecht

Stichting Kringloopbedrijf Wawollie Utrecht
(Verder vermeld als: Wawollie Kringloop Utrecht // Wawollie Utrecht)
Maarssenbroeksedijk 59, 3542 DM Utrecht
030-2410938 //  info@wawolliekringloop.nl // www.wawollie.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 854082256 // KVK: 60839139
 

ONZE VISIE

‘Een bewuste,duurzame, en inclusieve samenleving, waar mensen, dieren en goederen optimaal tot hun recht komen.’


STATUTAIRE DOELSTELLING

De statutaire doelstelling van Stichting Kringloopbedrijf Wawollie Utrecht is: Het oprichten en in stand houden van een Kringloopbedrijf met name op gebied van gebruikte goederen alsmede het vervullen van een sociaal maatschappelijke functie. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


DOELSTELLINGEN

Stichting kringloopbedrijf Wawollie Utrecht is een eerlijke en betrokken stichting die zich inzet voor mens, dier, natuur en milieu. We bevorderen een bewuste, duurzame en inclusieve samenleving, waar mensen, dieren en goederen optimaal tot hun recht komen. Dit doen we door het runnen van een kringloopwinkel waar recycling, upcycling en hergebruik de basis vormt. We brengen werkwillenden samen en helpen hun kracht te ontdekken en talent te benutten. De winsten van de verkoop gaan naar goede doelen die zich inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu.

Het beleidsplan

Activiteitenverslag 2016

(concept)jaarverslag 2015 (eerste boekjaar)


Publicatie jaarverslag 2016 (2e boekjaar): verwacht juni 2017